Vyjádřit slovem myšlenku se učíme od prvního nádechu. Nejdřív křičíme, pak žvatláme a broukáme, vzápětí nám dojde, že nám druzí nerozumí a tak se začneme snažit a, hele, ono to funguje, oni nám rozumí, a pak už nám jede pusa jak "šlejfírna".
A pak nás okřiknou, abychom mlčeli. 

Pak nás naučí psát a když to zvládneme, zjistíme, že jedni to umí lépe a druhým to dělá krapet potíže, a tak to, co umíme, dáme k dispozici těm, co to tak dobře neumí. Ti ať dělají to, co jim jde. 

Já patřím k těm prvním.